Severočeské doly a.s.

topImagetopImagetopImage

Rekultivační obnova krajiny

Nedílnou součástí naší hornické činnosti jsou rekultivace. Rekultivace provádíme moderním způsobem tak, aby se rekultivované plochy organicky včleňovaly do okolní krajiny. Nejen obyvatelé našeho kraje, ale i návštěvníci jsou překvapeni, jaké krásy u nás i v bezprostředním okolí dolů vidí, a uznávají, že jsme opravdu „Krajem s lepší vyhlídkou“.

Proces sanace a rekultivace bude pokračovat ještě přibližně 15 let po ukončení těžby, která je v současnosti odhadována na Dolech Nástup Tušimice do roku 2035 a na Dolech Bílina do roku 2050. Společnost Severočeské doly a.s. a její předchůdci provádějí rekultivace již od roku 1950. Koncem roku 2015 bylo plně rekultivováno téměř 54 km2 pozemků, na dalších 20 km2 rekultivace momentálně probíhá. V následujících letech bude společnost rekultivovat přibližně 58 km2 pozemků.

Rekultivace - výhled do roku 2050 (km2)

Plochy [km2] %
zemědělské 38,405 28,9%
lesnické 55,706 41,9%
vodní 21,549 16,2%
ostatní 17,156 12,9%
Celkem 132,816 100%

 


Severočeské doly a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Boženy Němcové 5359 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
430 01 Chomutov odd. B, vložka 495.
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420/417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420/474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portal
Czech version | English version