Flotila SD-Kolejové dopravy


Společnost SD–Kolejová doprava využívá 404 vlastních a 534 pronajatých železničních vagónů. Zajišťují především dopravu uhlí po důlní dráze a vlečce i po celostátních dráhách k elektrárnám a dalším odběratelům. Kromě toho přepravují vápenec pro odsiřovací jednotky uhelných elektráren.

K tomu náleží flotila 43 elektrických a dieselelektrických lokomotiv. Tento početný vozový park se průběžně modernizuje – jak po stránce vybavení, tak s ohledem na ekologické limity. „V roce 2017 jsme například nahradili u čtyř lokomotiv spalovací motor za nový motor splňující současné ekologické limity pro jízdu po celostátních dráhách.“ doplňuje předseda představenstva a generální ředitel společnosti SD-Kolejová doprava Petr DAVID.Flotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravyFlotila SD-Kolejové dopravy


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director