Jarní rekultivační seminář Dolů Bílina


Na příkladně rekultivovaných plochách DB se daří i chráněným a ohroženým druhům - to přinesly výsledky pedologického a biologického monitoringu na rekultivacích Dolů Bílina, které prezentovaly 27. března na tradičním semináři vědecké týmy České zemědělské univerzity.

Jarní rekultivační seminář na DB

Na příkladně rekultivovaných plochách se daří i chráněným a ohroženým druhům

Výsledky pedologického a biologického monitoringu na rekultivacích Dolů Bílina prezentovaly 27. března na tradičním semináři vědecké týmy České zemědělské univerzity. Příkladnou rekultivační činnost realizovanou Severočeskými doly stvrdily výsledky terénních bádání, která například zjistila v bohaté vegetaci na rekultivované vnější výsypce Pokrok výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin – růžkatce bradavičitého a zeměžluče spanilé.

Seminář o rekultivacích DB pořádají Severočeské doly ve spolupráci s ČZU pro představitele sousedních obcí, úřadů státní správy a širší veřejnost pravidelně už od počátku 90. let, kdy se zdejší rekultivované plochy proměnily v univerzitní terénní laboratoře. Unikátní monitoring proměny krajiny od zakládání výsypek, přes sledování všech rekultivačních procesů až po současný stav se týká nejen půdních vlastností, fytopatologického a hydrobiologického průzkumu, ale také zdravotního stavu stromů a keřů, či transferu obojživelníků z předpolí lomu Bílina. Přinášíme některé důležité poznatky z letošního jarního rekultivačního semináře, jehož program doplnily i přednášky z archeologického průzkumu.

  • Z přírodovědného hlediska jsou rekultivace DB bezesporu zajímavou lokalitou.
  • Téměř ideálním místem je pak rekultivovaná výsypka Pokrok, kde kromě lesů a lučních porostů jsou také četné vodní nádrže. Zdejších vodní plochy a mokřady vykazují příkladnou biodiverzitu. Bylo tady zaznamenáno více než 90 druhů rostlin včetně růžkatce bradavičitého - chráněného druhu podle vyhlášky MŽP ČR č. 393/1992.
  • Ornitologové oceňují na výsypkách četný výskyt lindušky úhorní, strnada zahradního a slavíka modráčka. Podle opakovaného odchytu dospělých jedinců za účelem zjištění míry přežívání se na rekultivovaných plochách DB loni vyskytoval maskot SD - slavík modráček zhruba 160x, přičemž v celé České republice bylo v loňském roce zjištěno 550 exemplářů tohoto ptáka. V rámci ochrany ptactva bylo v uplynulých dvou letech v mladých lesních rekultivacích umístěno 80 ptačích budek usnadňujících hnízdění.
  • Katedra zoologie a rybářství ČZU prezentovala záchranné akce z předpolí DB. Jen během loňského transferu bylo odchyceno a posléze přemístěno do nového domova na rekultivovaných plochách celkem 331 živočichů. Z obojživelníků byli nejpočetněji zastoupeni skokani zelení (159 kusů). Transferováni byli i sladkovodní mlži – škeble říční (167 kusů). Do záchranného transferu se v posledních letech aktivně a velmi nadšeně zapojují i žáci ZŠ v Braňanech.
  • Do širokého spektra rekultivačních činností patří také vodní rekultivace. Pionýrem v této oblasti je zatopená zbytková jáma lomu Barbora u Oldřichova. Po ukončení povrchové těžby uhlí v roce 1973 se zde začalo jako vůbec na prvním místě v severočeské hnědouhelné pánvi s realizací vodní rekultivace. Během let se stala Barbora vyhledávaným rekreačním místem pro široké okolí a rekultivovaná břehová linie přímo vybízí k odpočinku u vodní plochy (63 ha). Kvalita vody je neustále sledována v rámci hydrochemického a hydrobiologického monitoringu, který pro Severočeské doly zajišťuje R-Princip Most.
  • Archeologický průzkum v předpolí DB provádí Archeologický ústav Akademie věd ČR, který zde se svým týmem od roku 2013 zkoumá místa postavení německých flaků bránících nedalekou chemičku v Záluží. Postupně zde odkryli tuny munice. Dělostřelecké granáty byly i po 70 letech v zemi stále aktivní, proto musely být likvidovány Pyrotechnickou službou ČR.Jarní rekultivační seminář Dolů BílinaJarní rekultivační seminář Dolů BílinaJarní rekultivační seminář Dolů BílinaJarní rekultivační seminář Dolů BílinaJarní rekultivační seminář Dolů BílinaJarní rekultivační seminář Dolů BílinaJarní rekultivační seminář Dolů BílinaJarní rekultivační seminář Dolů Bílina


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director