Na šachtu se teď vracím v roli průvodce


Karel Hanzlík z Března pracoval v sousedním hnědouhelném povrchovém dole více než třicet let. Specifické prostředí báňského provozu DNT (Doly Nástup Tušimice), který patří společnosti Severočeské doly, mu přirostlo k srdci. Těší ho, že nyní - už v důchodovém věku - se na svoji šachtu pravidelně vrací jako zkušený průvodce terénních exkurzí a prohlídek vysloužilého kolesového rýpadla. O industriální památky má veřejnost velký zájem. Na DNT každoročně přijede zhruba pět tisíc návštěvníků, kteří se zde seznamují s velkolomovou těžbou hnědého uhlí.

Co pro vás znamenají Doly Nástup Tušimice?

Především solidního zaměstnavatele, pro kterého jsem v letech 1979 až 2014 věrně pracoval, a to nejdříve v dílnách a pak dlouhé roky pod širým nebem jako řidič zemních strojů. Práce na šachtě mě těšila. Poznal jsem tam dobré lidi. S řadou z nich jsem stále v kontaktu. Na DNT pracovali také moji vrstevníci z Března. Dnes tam jsou zaměstnány jejich už dospělé děti. Havířská tradice u mnoha rodin v Březně pokračuje. Hornictví k nám prostě patří. Už jako kluk jsem vnímal, že v těsném okolí Března se provozovaly hnědouhelné hlubinné doly Václav v Krbicích, Žižka v Chomutově a Ludmila v Kralupech.

Pochopitelně život v sousedství povrchového dolu má své klady i zápory. Prach a hluk jsou podle mého názoru ty největší problémy. Vím, že se pro zmírnění vlivů báňského provozu dělá ze strany Severočeských dolů hodně. Mezi šachtou a naší obcí vyrostly ochranné zemní valy, lesní pásy, zkrápí se důlní komunikace. Já pamatuji nejhorší období v 80. letech. Po odsíření nedalekých hnědouhelných elektráren a realizaci řady účinných ochranných opatření v DNT se situace rapidně zlepšila. Předtím jsem s rodinou reálně uvažoval, že se odstěhujeme někam daleko. Teď jsem rád, že jsme zůstali.

Od jara do podzimu provázíte návštěvníky po DNT. Co vše se od vás dozvědí?

O návštěvníky se starám společně s bývalým kolegou Josefem Poubou. Velký zájem je o expozici kolesového rýpadla KU 800.8/K 77, které je po vyřazení z provozu umístěno na montážním místě areálu DNT v Březně. Jeho více než 50 m vysoká ocelová konstrukce je dobře vidět z celého okolí. Jde o jediné rýpadlo v ČR přístupné veřejnosti, které si mohou návštěvníci doslova osahat. Dospělé účastníky seznámím s historií a technickými daty tohoto pozoruhodného dobývacího velkostroje, který těžil v DNT během let 1979 – 2010. Pro děti mám připravenu pohádku o Březenském drakovi Severusovi, který v jejich fantazii ztělesňuje právě zmiňované rýpadlo. Moje vyprávění doplňují obrázkové panely, které se nejmenším návštěvníkům hodně líbí. Další možností, jak seznámit návštěvníky s problematikou moderního povrchového dobývání uhlí, jsou terénní exkurze. V upravených nákladních autech jedeme provozem uhelného lomu a skrývky až na vyhlídku. Tam dostanou návštěvníci všechny informace o dole, například o rozloze dobývacího prostoru 42 km2, roční těžbě uhlí kolem 12 mil. t, nebo o kvalitní rekultivační činnosti včetně plánované hydrické rekultivace zbytkové jámy DNT na jezero, které by mělo začít vznikat po ukončení těžby, tedy někdy po roce 2035. Naše vyhlídka nenabízí jen skvělý přehled o veškeré dobývací technice v porubní frontě, ale také příjemné posezení k diskusím mezi informačními panely věnovanými fauně a flóře na rekultivovaných plochách, či unikátním archeologickým objevům z předpolí DNT.

Kolik návštěvníků ročně zavítá na DNT?

Během sezony, která trvá od května do konce září, k nám přijde z celé republiky i ze zahraničí kolem pěti tisíc lidí. Jen o letošní Březenské pouti jich byly téměř dva tisíce.Na šachtu se teď vracím v roli průvodceNa šachtu se teď vracím v roli průvodceNa šachtu se teď vracím v roli průvodceNa šachtu se teď vracím v roli průvodce


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director