Neoprávněné vniknutí aktivistů do báňského provozu lomu Bílina


Dne 24.6.2017 vniklo neoprávněně cca 140 osob na území dolu Bílina, kde vykonává povolenou hornickou činnost společnost Severočeské doly a.s., a to až do oblasti těžební jámy lomu Bílina. Jednalo se o demonstrující aktivisty v rámci jejich projektu „Klimakemp 2017 – Limity jsme my“

1) Demonstrující aktivisté neoprávněně vnikli na území, ve kterém je vykonávána povolená hornická činnost. Svým jednáním se tak dopustili přestupku dle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto protiprávním jednáním se také současně vystavili vysokému riziku ohrožení svého zdraví. Díky včasnému zásahu pracovníků společnosti Severočeské doly a.s. a zasahujících příslušníků Policie ČR naštěstí nedošlo k žádné újmě na zdraví osob ani na majetku naší společnosti.

2) Demonstrující vnikli do důlního prostoru, nicméně do té části důlního prostoru, kde právě probíhá plánovaná čtrnáctidenní odstávka těžebních celků za účelem provedení oprav, revizí a údržby technologie dolu.

3) Z důvodu zajištění bezpečnosti v lomu bylo operativně vedením rozhodnuto o krátkodobém zastavení části obslužných a doplňkových činností (zejm. zastavení těžby skrývkových hornin), které byly po nezbytných prohlídkách opětovně spuštěny v pozdních odpoledních hodinách. Škody na majetku společnosti SD proto nevznikly.

4) Vedení společnosti velmi oceňuje příkladný a profesionální přístup příslušníků Policie ČR při realizovaném a oprávněném zásahu proti demonstrujícím aktivistům, čímž dokázali zabránit nejen případným rozsáhlým škodám na majetku společnosti, ale ochránili i životy a zdraví jak zaměstnanců společnosti Severočeské doly a.s., tak předně i těchto demonstrujících aktivistů.

Shrnutí: Díky tomu, že Severočeským dolům a.s. nevznikly škody na majetku a díky tomu, že v době konání protestu v oblasti neprobíhala těžba uhlí a zastavena musela být jen těžba skrývkových hornin, nevznikla naší společnosti ani jiná významná ekonomická škoda, kterou bychom po narušitelích museli vymáhat.Neoprávněné vniknutí aktivistů do báňského provozu lomu Bílina


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director