Nová silnice na Radovesické výsypce


Od 20. listopadu už nemusí motoristé při cestě z Bíliny do Kostomlat jezdit přes Hostomice a Světec, ale novou výrazně kratší trasou – právě dokončenou přímou silnicí přes rekultivovanou Radovesickou výsypku.

Výstavba nové silnice přímo spojující město Bílina s obcí Kostomlaty pod Milešovkou začala v roce 2014. Její celková délka činí 5,6 km. Po zhruba čtyřiceti letech obnovuje původní komunikační propojení v prostoru Radovesické výsypky, kde do roku 2003 probíhal aktivní báňský provoz a byly sem ukládány nadložní hmoty z nedalekých Dolů Bílina (celkový objem uložených skrývkových hmot dosahuje 680 mil. m3). Stavba silnice byla hrazena z programu 15 Ekomiliard určeného na revitalizaci krajiny narušené těžbou hnědého uhlí. Pozemky pod silnicí, které vlastní Severočeské doly, budou bezplatně darovány Ústeckému kraji.

V budoucnu se počítá s výstavbou dalších komunikací na Radovesické výsypce, a to s propojením obcí Štěpánov a Razice. Stavební práce by měly začít na jaře 2018. Už nyní ale můžou lidé z Bíliny cestující do Kostomlat, respektive do Českého středohoří využívat právě dokončenou silnici III. třídy č. 258 16, která původní trasu zkrátila o více než polovinu. „Nové silniční propojení přes Radovesickou výsypku jednoznačně vítáme. Pro naše občany je nespornou výhodou, neboť ho využijí například při cestách na chaty a zahrady v Českém středohoří, nebo si zkrátí i cestu do Prahy“, uvedla při zprovoznění nové silnice bílinská místostarostka Zuzana Bařtipánová.Nová silnice na Radovesické výsypceNová silnice na Radovesické výsypceNová silnice na Radovesické výsypce


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director