Odstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SD


Vysázení stromů v Braňanech bylo první akcí firemního dobrovolnictví, kterým Severočeské doly (SD) prohlubují svůj koncept společenské odpovědnosti. Projekt firemního dobrovolnictví nazvaný Společně a dobrovolně umožňuje zaměstnancům, kteří mají chuť pomáhat druhým, získat organizační podporu pro své dobrovolnické akce. U příležitosti Dne Země tak prvních deset dobrovolníků z řad zaměstnanců SD vysázelo v Braňanech v pátek 21. dubna vzrostlé stromy v kořenových balech. Konkrétně byl vybrán v Evropě hojně rozšířený druh Prunus padus, neboli střemcha obecná. Stromy vysázené v Braňanech mají kultivar Watereri, což vytváří větší vzdušnou korunu a bohatou násadu květů. Střemcha dorůstá do výšky až 17 metrů.

Dobrovolníci z řad SD zajistili kompletní výsadbu stromů, včetně přípravy jejich stanovišť, vyhloubení výsadbových jam, kotvení, jakož i zajištění srovnávacího řezu při výsadbě, zasypání a důkladné zalití. „Protože počasí přálo a práce šla dobře od ruky, zbyl čas ještě na terénní úpravu dětského hřiště na sídlišti,“ uvedl manažer projektu Otakar Vomasta. „Den firemního dobrovolnictví byl pro mě nejen vítaným zpestřením, ale především možností, jak někde pomoci. Měla jsem dobrý pocit z toho, že jsem se zapojila do zkrášlování tváře Braňan a věřím, že se námi vysázené stromy budou mít k světu," uvedla Lenka Petrásková, jediná žena v desítce prvních dobrovolníků z řad zaměstnanců SD.

Výsadba 9 solitérních stromů střemchy obecné ve středu obce je součástí ambiciózního plánu revitalizace a rekultivace prostoru Za Braňany krásnější, který tuto jejich část parkovou úpravou promění v zelenou oázu. „Výsadbu nových stromů a péči o obecní zeleň vnímám, jako cenný příspěvek, který můžeme zanechat i budoucím generacím," připomněl starosta obce Braňany Petr Škanta.

„Zaměstnanci Severočeských dolů mají o prospěšnou činnost týkající se například zkvalitňování životního prostředí upřímný zájem. Počet dobrovolnických míst byl v případě prvního braňanského projektu ihned obsazen. Další zájemci o firemní dobrovolnictví budou mít ještě v letošním roce šanci přispět pro dobrou věc v dalších třech připravovaných projektech. První se uskuteční v červnu v obci Březno,“ dodal manažer projektu Otakar Vomasta.Odstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SDOdstartoval první projekt firemního dobrovolnictví SD


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director