Severočeské doly darovaly Národnímu muzeu unikátní sbírku fosilií


Přes čtyři tisíce zkamenělin třetihorní fauny a flóry nalezených během uplynulých desetiletí v prostoru Dolů Bílina darovaly Severočeské doly paleontologickému oddělení Národního muzea.

Symbolické předání jedinečné sbírky se uskutečnilo v pondělí 14. ledna v nově zrekonstruované historické budově Národního muzea v Praze za přítomnosti generálního ředitele Severočeských dolů Iva Pěgřímka a generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše. Sbírku tvoří zhruba čtyři tisíce kusů fosilií z jílovitých a písčitých usazenin skrývkového nadloží Dolů Bílina. Mezi nálezy nechybí zkamenělé žáby, vodní želvy, ryby a hmyz. Rostlinné fosilie reprezentuje v darované sbírce na 150 rodů z dnešního pohledu exotických rostlin. Nálezy pocházejí z období třetihor a jejich stáří je přibližně 20 milionů let.

Vybrané přírůstky paleontologické sbírky Národního muzea pocházející z Dolů Bílina budou vystaveny v nové přírodovědné expozici, která by se v historické budově muzea měla otevřít koncem letošního roku. „Nesmírně si cením spolupráce se Severočeskými doly. Lidé se mě často ptají, jak získáváme v dnešní době nové sbírky. Velkou měrou je to právě díky sdílnosti a ochotě těch, kteří si uvědomují, jak je důležité uchovávat naši historii. Severočeské doly nám touto sbírkou navíc poskytly i nedocenitelný materiál k dalšímu zkoumání a poznávání našeho světa před miliony let,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Na záchraně a dokumentaci rozsáhlé paleontologické sbírky v období let 1981 až 2015 se podíleli pracovníci oddělení geologie Dolů Bílina – Jiří Svejkovský, Karel Mach, Miroslav Prokeš, Marie Veselá a především geolog Zdeněk Dvořák. „K předání této významné kolekce Národnímu muzeu nás vedlo několik aspektů. Kromě výborné spolupráce s paleontology Národního muzea, doplnění jejich sbírkového fondu o kvalitní nálezy a představení široké veřejnosti, to byla také významná výročí 100 let od vzniku Československa, 200 let od založení Národního muzea a 25 let existence Severočeských dolů,“ připomněl autor sbírky Zdeněk Dvořák.Severočeské doly darovaly Národnímu muzeu unikátní sbírku fosiliíSeveročeské doly darovaly Národnímu muzeu unikátní sbírku fosilií


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director