Slavík modráček se vrací


Víte, že maskot Severočeských dolů, slavík modráček, se na přelomu března a května opět vrací z afrických či předoasijských zimovišť na naše rekultivace?

Slavík modráček patří k stěhovavým ptákům, kteří se na jaře vracejí do české přírody. Má za sebou pár tisíc kilometrů s krátkým odpočinkem na ptačích nocovištích. Umí překonat třeba Saharu. Po mnoho generací si pamatuje přesná místa, kam se rád vrací, i nejvhodnější trasy, které k nim vedou. Pokud by však slavík modráček našel někde lepší podmínky, může své návyky změnit. Ovšem změna v naší krajině po těžbě mu přinesla na ekologicky rekultivovaných plochách dobré možnosti pro hnízdění.

V rámci plnění biologických podmínek EIA a POPD na DB je sledováno kolem 150 druhů ptáků (v celé republice žije asi 400 druhů) a v minulém roce tady bylo mimo jiné doloženo 160 výskytů slavíka modráčka středoevropského (v celé ČR zhruba 550). Podmínkou pro tento úspěch jsou vhodně upravené biotopy, sukcesní plochy, příkopy, ale i ponechané hromady kamení. Například nádrž Emma (Jana) u Duchcova se stala hnízdištěm slavíka modráčka i dalších druhů ptáků, kteří naopak nemají rádi nevhodné zásahy jako zavážky biotopů, vysekávky, odvodněné lokality nebo vodní plochy s nevhodnými parametry.

Vyjděte si do „nové“ přírody na bývalých výsypkách ve svém okolí. Jarní ptačí koncerty právě začínají.Slavík modráček se vracíSlavík modráček se vracíSlavík modráček se vrací


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director