Víte, že


Extrémní mráz, vichřice či silný nebo dlouhotrvající déšť mohou působit problémy ve výrobě a distribuci elektřiny i v těžbě uhlí. Připravili jsme pro vás na toto téma několik zajímavostí. Některé z nich jsou vám jistě dobře známy, něco jste ale možná dosud nevěděli…

…ani extrémní mrazy neomezují provoz povrchových lomů? Mohou za to vyspělá provozní opatření, jakým je například vyhřívání olejových náplní v převodových skříních velkostrojů.

…v lomech mráz často vítají s povděkem? Zpevní totiž povrch v celém lomu včetně skrývkových a uhelných řezů a cesty jsou pak snáze sjízdné.

…situaci v lomu komplikují silné a dlouhotrvající deště? Bortí se při nich přístupové cesty a ztěžuje pohyb materiálu po pasových dopravnících. Těch je na Severočeských dolech 200 km a ze silných dešťů se na nich tvoří nálepy materiálu, které se musí odstraňovat speciálními stroji.

…v lomech není rozmrazování půdy nutné? Stroje si se zmrzlou půdou bez potíží poradí. Vyhřívají se jen velkokapacitní zásobníky uhlí.

… překročí-li rychlost větru 20 m/s, dojde k automatickému zastavení důlního velkostroje (rýpadla)? Řidič je povinen nastavit výložníky po směru větru a zastavit provoz. V práci se může pokračovat, až když jsou povětrnostní podmínky opět v normálu a obsluha provede kontrolu stroje.Víte, že


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director