Zaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatním


První startovní rok firemního dobrovolnictví v Severočeských dolech je úspěšně za námi. V první etapě se zapojilo do pomoci druhým 43 zaměstnanců. Věnovali svůj pracovní den vybraným neziskovým organizacím a územním samosprávám. Učinili tak v rámci vlastního projektu Společně a Dobrovolně. Manažeři, administrativní pracovníci či technici vyrazili do terénu a pomohli 2 neziskovým organizacím a 2 územním samosprávám.

Projekt Společně a Dobrovolně umožňuje zaměstnancům, kteří mají chuť pomáhat druhým, získat organizační podporu pro své dobrovolnické aktivity a zároveň reprezentovat dobré jméno společnosti Severočeských dolů. „Naši zaměstnanci mohou věnovat jeden svůj běžný pracovní den v roce dobrovolnické činnosti a to ve vybraných neziskových organizacích a územních samosprávách. Odpracovanou dobu mají přitom proplacenou zaměstnavatelem, jako by byli na svém pracovišti,“ říká Otakar Vomasta z úseku strategie a komunikace, který má firemní dobrovolnictví na starosti.

Obec Braňany na Mostecku se stala vůbec prvním příjemcem, v němž Severočeské doly začaly realizovat svůj nový filantropický projekt s názvem Společně a Dobrovolně. Dobrovolníci zde, v rámci mezinárodního Dne Země, vysazovali vzrostlé stromy v kořenových balech a poté provedli terénní úpravu dětského hřiště. „Výsadbu nových stromů a péči o obecní zeleň vnímám, jako cenný příspěvek, který můžeme zanechat i budoucím generacím," připomněl starosta obce Braňany Petr Škanta.

Dalších 16 zaměstnanců pomohlo v obci Březno u Chomutova, kde v tamní Mateřské škole bylo nutné natřít venkovní dřevěné herní prvky a vybudovat nové pletivo. Další dobrovolnické dny zaměstnanci strávili v Domě dětí a mládeže Bílina a Domově pro seniory Kadaň.

Zaměstnanci Severočeských dolů mají o prospěšnou činnost značný zájem. Vůbec největší zájem o dobrovolnictví projevil Vladimír Herškovič, který dobrovolnictví věnoval nejen svůj pracovní den, ale také svůj volný čas. „Důležité je uvědomit si, že vystupuje-li člověk jako firemní dobrovolník je vlastně tváří firmy a tak jak se chová je následně vnímána i společnost, kterou reprezentuje. Nicméně přínos firemního dobrovolnictví vidím především v tom, že člověk nejen dělá dobrý skutek, ale především pozná velké množství lidí, kteří mají minimálně podobně nastavený hodnotový žebříček. Ve společnosti kamarádů (se kterými jsem se během všech dobrovolnických akcí pod hlavičkou SD a.s. potkal a seznámil) si člověk uvědomí, že termíny jako obětavost, ochota a odhodlání dělat dobrou věc nejsou jen slova,“ uzavírá Vladimír Herškovič, nejpilnější dobrovolník Severočeských dolů.Zaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatnímZaměstnanci Severočeských dolů pomáhají ostatním


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director