This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

Zakladač ZPDH 6300.1-CZ

Základní informace

Základní informace

Dodavatelem zakladače byla společnost PRODECO a.s. Stavba probíhala na montážním místě „Jana“ v bezprostřední blízkosti těžebního prostoru lokality dolu Bílina Severočeských dolů a.s. v období let 2008 – 2009.

Velkostroj ZPDH 6300.1-CZ / Z102 je pásový dvoupodvozkový zakladač výkonové řady TC2, uložený na housenicovém podvozku. Zakladač je určen k zakládání skrývkové zeminy narýpané kolesovým nebo korečkovým rýpadlem a dopravené k zakladači dálkovou pásovou dopravou vybavenou v místě nakládání na zakladač shazovacím vozem s otočným výložníkovým páskem. Zakladač je přizpůsoben k zakládání výškové i hloubkové etáže.

Technická data

Hlavní technické parametry stroje

Teoretická výkonnost sypané zeminy

m3.s.z.h-l

6 300

Měrná hmotnost přepravované sypané zeminy

t/ m3

1,6

Vzdálenost osy vrat. bubnu na výložníku od osy otáčení stroje

m

90,6

Vzdálenost osy vrat. bubnu na spojovacím mostě od osy otáčení stroje

m

78

Maximální výška osy vratného bubnu výložníku nad terénem – při provozu

m

26

Maximální výška osy vratného bubnu spojovacího mostu nad terénem – při provozu

m

2

Dovolené převýšení pojezdových rovin podvozků

m

+/- 4

Otočnost výložníku vůči spojovacímu mostu

°

+/- 115

Pracovní sklon pojezdové roviny- podélný

%

5,8

  - příčný

%

5,8

Transportní sklon pojezdové roviny- podélný

%

7

  - příčný

%

5,8

Převýšení pojezdových rovin hlavního a podpěrného podvozku

m

± 15

Rychlost pojezdu

m/min

2,5 - 10

Šířka dopravních pásů

m

2

Rychlost dopravního pásu výložníku

m.s-l

6,83

Rychlost dopravního pásu spojovacího mostu

m.s-l

4,7

Šířka dopravních pásů

m

2

Nejmenší teoretický poloměr zatáčení zakladače

m

60

Nejmenší teoretický poloměr zatáčení podvozku spojovacího mostu

 

otáčení na místě

Střední tlak – hlavní stavby stroje na podložku – při zakládání

MPa

0,080

Střední tlak – podvozku spojovacího mostu na podložku – při zakládání

MPa

0,075

Střední tlak – hlavní stavby stroje na podložku – při transportu

MPa

0,076

Střední tlak – podvozku spojovacího mostu na podložku – při transportu

MPa

0,072

Maximální dovolená rychlost větru při provozu

m/s

20

Pohotovostní hmotnost

t

1397