Severočeské doly a.s.

topImage

Sociální politika

Sociální program je zaměřen především do oblasti závodního stravování, penzijního připojištění, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vzdělávání.

V souladu s kolektivní smlouvou a vnitřními pravidly je tvořen sociální fond. Prostředky sociálního fondu jsou čerpány zejména na podporu rekreačních, kulturních a sportovních akcí a za účelem podpory zdraví zaměstnanců.

 

 

struktura_cerpani_sf

Severočeské doly a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Boženy Němcové 5359 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
430 01 Chomutov odd. B, vložka 495.
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420/417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420/474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portal
Czech version | English version