Uchazeči o zaměstnání

Hledáte práci a rádi byste se stali zaměstnancem naší společnosti? Na tomto místě Vám nabízíme možnost zaregistrovat se do naší databáze uchazečů o zaměstnání.

V evidenci uchazečů o zaměstnání budete vedeni po dobu 6 měsíců, poté dojde k automatickému vyřazení a výmazu Vašich osobních údajů.

Co byste měli vědět než začnete vyplňovat Dotazník uchazeče o zaměstnání

Kompletně vyplněný dotazník, který o Vás podá maximum informací, zvyšuje Vaši šanci na přijetí.

Pro rychlý pohyb mezi řádky používejte tabelátor, příp. myš; tlačítko ENTER neumožňuje posun na jiný řádek, pouze uložení Vašeho rozepsaného dotazníku.

Bez uvedení jednoho z kontaktních údajů (telefon, mobil, e-mail) nemůže být Váš dotazník zařazen do databáze uchazečů.

Datum zapisujte ve tvaru mm.rr (např. 08.06 nebo 08/06).

V kolonce „Průběhu předchozích zaměstnání“ uvádějte chronologicky zejména ty zaměstnavatele, u kterých jste získali praxi v požadované profesi.

„Požadovanou profesí“ ve skupině „Ostatní“ máme na mysli profesi, o kterou se buď přímo ucházíte nebo pro ni máte kvalifikační požadavky a rádi byste v tomto oboru pracovali.

Nejste-li v současné době zaměstnáni, můžete jako datum možného nástupu uvést buď konkrétní datum, příp. „ihned“.

Pokud jste ochotni za prací dojíždět, můžete označit více lokalit najednou (např. Chomutov + Bílina + Tušimice).

Uživatele, kteří přistupují z vnitřní počítačové sítě SD a.s. upozorňujeme, že dotazník uchazeče o zaměstnání mohou vyplňovat pouze prostřednictvím intranetu.

Odkaz na dotazník
(otevře se v novém okně)Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director