Mezi provozem DNT a obcí Březno byly postaveny mobilní protihlukové zábrany

Ve stanoveném termínu byla 16. prosince dokončena realizace mobilního protihlukového opatření na dvou ochranných valech oddělujících báňský provoz DNT a obec Březno. Od podzimu zde probíhala výstavba doplňkového opatření bránícího pronikání negativních vlivů.

...pokračování článku

Mezi provozem DNT a obcí Březno byly postaveny mobilní protihlukové zábrany

Informace o vládním usnesení č. 827/2015, kterým byla provedena úprava limitů na dole Bílina

Sdělení předsedy představenstva a generálního ředitele Severočeských dolů a.s. Ing. Iva Pěgřímka, Ph.D.  Vážení čtenáři, korekci územně ekologických limitů považujeme za opravdu významný úspěch, o který jsme dlouhodobě aktivně usilovali.

...pokračování článku

Informace o vládním usnesení č. 827/2015, kterým byla provedena úprava limitů na dole Bílina

Poslanci se přesvědčili o smyslu korekce limitu těžby na DB

Do programu výjezdního zasedání hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do Ústeckého kraje patřila 25. září také terénní exkurze na dole Bílina. Její členové se blíže seznámili s problematikou korekce územně-ekologického limitu těžby.

...pokračování článku

Poslanci se přesvědčili o smyslu korekce limitu těžby na DB

Šéf odborů Středula: Úprava limitu na DB je racionální řešení

Na pozvání odborářů z DB navštívil 24. září důl Bílina předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Největší odborová ústředna v zemi podporuje prolomení limitů těžby hnědého uhlí.

...pokračování článku

Šéf odborů Středula: Úprava limitu na DB je racionální řešeníSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director