V Bílině se slavil Den horníků

Tak jako v jiných hornických městech také v Bílině měly v minulosti oslavy Dne horníků, později Dne horníků a energetiků, velkou tradici. Sociálně-politické změny, útlumy těžeb spojené s redukcí pracovních míst a také negativní pohled veřejnosti na hornictví přispěly na počátku 90.

...pokračování článku

V Bílině se slavil Den horníků

Na Mostecku jsou tisíce hrobů z dob knížete Oldřicha

Archeologové mají za sebou na Mostecku nečekaný objev. Našli největší raně středověké pohřebiště tohoto regionu. Až tisíce hrobů se nachází u Mariánských Radčic na hranicích Mostecka a Teplicka. Unikátní archeologický výzkum prováděli o prázdninách archeologové z Archeologického ústavu AV ČR.

...pokračování článku

Na Mostecku jsou tisíce hrobů z dob knížete Oldřicha

Hejtman ústeckého kraje navštívil SD - DNT

Oldřich Bubeníček: Severočeské doly vnímám jako důležitého partnera s vysokou společenskou odpovědností pro život našeho kraje.

...pokračování článku

Hejtman ústeckého kraje navštívil SD - DNT

Teplofikace Ledvic běží podle plánu

Na konci června byly ve středu města Ledvice dokončeny veškeré rozvodné sítě včetně osazení předávacími stanicemi. Během prázdnin proběhne finální úprava povrchů výkopovými pracemi dotčených komunikací a chodníků.

...pokračování článku

Teplofikace Ledvic běží podle plánuSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director