Pomáháme Simoně Baumrtové v cestě za olympijským snem

Severočeské doly zůstávají tradičním partnerem talentované chomutovské plavkyně samozřejmě i v letošním olympijském roce. Simona Baumrtová na začátku nové sezony podepsala s generálním ředitelem SD Ivem Pěgřímkem smlouvu o další spolupráci.

...pokračování článku

Pomáháme Simoně Baumrtové v cestě za olympijským snem

Jarní rekultivační seminář

Na tradičním jarním semináři prezentoval vědecký tým pražské ČZU výsledky dlouholetého biologického monitoringu rekultivačních procesů na DNT.

...pokračování článku

Jarní rekultivační seminář

Transport kozince dánského

Pod dohledem botaniků pražské ČZU úspěšně proběhl transfer ohrožené a chráněné rostliny kozince dánského z míst budoucího postupu DNT do vhodného náhradního prostředí – přírodní památky Střezovská rokle u obce Březno.

...pokračování článku

Transport kozince dánského

Modernizace velkokapacitní skládky na DNT

Důležitá investiční akce umožní začlenění velkokapacitní skládky uhlí do systému homogenizace a vylepší technologické podmínky pro zbilancování uhlí s horšími kvalitativními parametry. Modernizace velkokapacitní skládky v Tušimicích začala v srpnu loňského roku.

...pokračování článku

Modernizace velkokapacitní skládky na DNTSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director