Modernizace velkokapacitní skládky na DNT

Důležitá investiční akce umožní začlenění velkokapacitní skládky uhlí do systému homogenizace a vylepší technologické podmínky pro zbilancování uhlí s horšími kvalitativními parametry. Modernizace velkokapacitní skládky v Tušimicích začala v srpnu loňského roku.

...pokračování článku

Modernizace velkokapacitní skládky na DNT

Uctili jsme památku obětí katastrofy na dole Nelson

Zástupci Severočeských dolů se účastnili pietního shromáždění - připomínky památky 142 obětí největší důlní katastrofy v severočeském hnědouhelném revíru 20. století.

...pokračování článku

Uctili jsme památku obětí katastrofy na dole Nelson

Mezi provozem DNT a obcí Březno byly postaveny mobilní protihlukové zábrany

Ve stanoveném termínu byla 16. prosince dokončena realizace mobilního protihlukového opatření na dvou ochranných valech oddělujících báňský provoz DNT a obec Březno. Od podzimu zde probíhala výstavba doplňkového opatření bránícího pronikání negativních vlivů.

...pokračování článku

Mezi provozem DNT a obcí Březno byly postaveny mobilní protihlukové zábrany

Informace o vládním usnesení č. 827/2015, kterým byla provedena úprava limitů na dole Bílina

Sdělení předsedy představenstva a generálního ředitele Severočeských dolů a.s. Ing. Iva Pěgřímka, Ph.D.  Vážení čtenáři, korekci územně ekologických limitů považujeme za opravdu významný úspěch, o který jsme dlouhodobě aktivně usilovali.

...pokračování článku

Informace o vládním usnesení č. 827/2015, kterým byla provedena úprava limitů na dole BílinaSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director