Ostře sledované limity


V letošním roce se Severočeské doly – Doly Bílina dočkaly již druhé ministerské návštěvy. Po ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi (13. ledna) přijel 25. června další člen vlády ČR ministr životního prostředí Richard Brabec. Obě návštěvy sledovaly stejný cíl: bližší seznámení s konkrétním územím, kde by mělo dojít ke korekci těžebního limitu a pokračování těžby hnědého uhlí, a také setkání se starosty obcí, které jsou budoucí báňské činnosti DB nejblíže.

Prohlídka lokality DB

Pan ministr Richard Brabec si v doprovodu předsedy představenstva a generálního ředitele SD Ivo Pěgřímka i dalších členů představenstva prohlédl lokalitu Libkovice, kde by v případě korekce územně ekologického limitu měla probíhat budoucí těžba dolu Bílina zhruba do roku 2055.

Za limitem je pro povrchovou těžbu k dispozici zhruba 100 – 120 mil. tun kvalitního nízko sirnatého uhlí a další uhlí je možné získat díky chodbicování. Představitelé SD pana ministra podrobně informovali o bezkonfliktnosti budoucí těžby za limitem, v neobydleném území, tedy bez nutnosti jakéhokoli stěhování lidských sídel, o sociálních přínosech i o přínosech pro veřejné rozpočty. Samozřejmě byly v diskusi zdůrazněny aspekty vlivu dalšího postupu těžby na životní prostředí a realizace účinných opatření jeho ochrany.

Státní energetická koncepce a limity těžby hnědého uhlí

Státní energetická koncepce do roku 2040 byla schválena letos v květnu a předpokládá, že bezpečné dodávky energie za přijatelnou cenu budou garantovány přednostním využitím všech dostupných tuzemských energetických zdrojů při aplikaci nejlepších dostupných technologií a způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí. Korekce limitu těžby na dole Bílina je zahrnuta ve všech scénářích, se kterými schválená koncepce uvažuje. Pokud bude korekce limitu na DB do konce letošního roku schválena, bude možné rychle zahájit práce na dokumentaci POPD a EIA. Získání nového povolení pak zajistí dostatek hnědého uhlí pro teplárenství v letech 2020 - 2040, tedy pro období zakotveném ve Státní energetické koncepci.Ostře sledované limityOstře sledované limityOstře sledované limityOstře sledované limityOstře sledované limityOstře sledované limityOstře sledované limity


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director