Protiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužití


Na pozvání starosty města Duchcova Zbyňka Šimbery a představenstva SD a.s. se v duchcovském kulturním centru 29. dubna sešli účastníci výročního veřejného zasedání monitorovacího výboru Protiprašného projektu SD a iniciativy STOP PRACH. Dozvěděli se o dosavadních výsledcích úsilí o čistší ovzduší pod horou Bořeň a diskutovali o jeho budoucím zaměření.

Zasedání monitorovacího výboru v Duchcově bylo vedeno formou kulatého stolu, u něhož za Severočeské doly zasedli ředitelé Vladimír Budinský, Jiří Neruda a Walter Fiedler a vedoucí odborů Antonín Vincenc a Jiří Siřiště.

Vladimír Budinský, ředitel úseku strategie a komunikace, zevrubně prezentoval stav realizace Protiprašného projektu SD, jenž s celkem 37 souhrnnými opatřeními vyplynul z POPD pro DB na období 2010 až 2030. Monitoring plnění za rok 2014 (úprava systému měření prašnosti v okolí lomu Bílina, realizace izolační zeleně západně od města Ledvice, výstavba ochranného zemního valu Ledvice 2 a přemístění nakládky uhlí) doprovodily ukázky příkladů rekultivace bývalé skládky mourů v Ledvicích, opláštění hlubinného zásobníku uhlí a instalování vysavačů v hlavních zásobnících ledvické úpravny, snímky ochranný valů pro Braňany a Ledvice. V roce 2015 se protiprašná opatření SD zaměří na dokončení realizace izolační zeleně západně od Ledvic a na zahájení příslušné pěstební péče, a rovněž na dokončení zbývající investiční akce týkající se přemístění nakládky uhlí na kamiony.

Technický ředitel Walter Fiedler potvrdil průběžné plnění Protiprašného projektu SD, který vyžaduje značné investiční náklady, a to i při 50% míře dotace z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Podtrhl, že „investujeme tak i do sousedského soužití a snažíme se co nejméně obtěžovat imisemi prachu“.

Za odborný tým iniciativy STOP PRACH vystoupil Lubomír Paroha ze společnosti ASCEND. Po kontrole plnění akčních plánů se zaměřil na efektivní využívání zdrojů z OPŽP s konkrétními účinky na omezování prašnosti. Diskusi pak směřoval zejména k novému dotačnímu období a k možnostem čerpání fondů EU. Z pohledu obyvatel Bílinska bude zřejmě od roku 2016 nejzajímavější možnost výměny kotlů na pevná paliva za nové kotle s minimálními emisemi znečišťujících látek. Dotaci bude však možné získat jen při snížení energetické náročnosti objektu. Pro celou ČR je pro tento cíl v EU vyčleněno celkem 9 mld. korun. Využití těchto možností se stává aktuálním úkolem iniciativy STOP PRACH.Protiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužitíProtiprašný projekt SD je investicí do dobrého sousedského soužití


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director