Zlatý Permon pro DNT 2015


Za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce dosažené v roce 2015 získaly Doly Nástup Tušimice (DNT) už popáté od Českého báňského úřadu prestižní cenu Zlatý Permon.

Cena za bezpečnost v hornictví

Zlatý Permon se uděluje od roku 2002 - v několika kategoriích a vždy za uplynulý kalendářní rok - subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Zřizovateli žebříčku nejbezpečnějších hornických provozů jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba ČR. V dosavadní čtrnáctileté historii udělování Zlatého Permona získaly DNT toto prestižní ocenění už pětkrát, a to v letech 2008, 2009, 2011, 2014 a 2015.

Bezpečná a efektivní těžba na DNT

Už popáté bodovaly DNT v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom. Vloni byl díky důslednému dodržování bezpečnostních předpisů na lokalitě DNT registrován pouze jeden pracovní úraz se záznamem. Zároveň nebyla evidována žádná mimořádná událost podléhající ohlašovací povinnosti státní báňské správě. Příznivá bezpečnostní bilance roku 2015 se na DNT týkala také evidence závažných pracovních úrazů, které by si vyžádaly hospitalizaci postiženého na dobu delší než pět dnů. Takový případ totiž nebyl zaznamenán během loňského roku ani jedinkrát. Díky důslednému dodržování pravidel vize Bezpečná a efektivní těžba bylo dosaženo pozitivních výsledků rovněž v počtu zameškaných pracovních směn v přepočtu na jednoho zaměstnance, které představovaly pouhých 0,016 směny na jednoho pracovníka DNT. V roce 2015 zvládal veškeré těžební a úpravárenské operace na DNT profesionální kvalifikovaný tým 969 osob.

Slavnostní předání Zlatého Permona pro DNT

Cenu za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce předali zástupci báňské správy (Radim Mžyk, ředitel odboru hornictví ČBÚ, Dušan Havel, předseda OBÚ, Jiří Varady, zástupce předsedy OBÚ a Ladislav Svoboda, ředitel kanceláře předsedy ČBÚ) ve čtvrtek 28. dubna generálnímu řediteli Ivu Pěgřímkovi v sídle SD v Chomutově. Slavnostnímu vyhlášení DNT jako vítěze roku 2015 byli přítomni také výrobní ředitel Jiří Neruda, závodní lomů Milan Novotný, manažer útvaru těžba Pavel Smatana a odborový inspektor BHP a PO Libor Nedvěd.Zlatý Permon pro DNT 2015Zlatý Permon pro DNT 2015Zlatý Permon pro DNT 2015Zlatý Permon pro DNT 2015Zlatý Permon pro DNT 2015


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director