Skupina Severočeské doly

SD Group logotypSD

Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) tvoří mateřská společnost, 3 dceřiné a 1 přidružená společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% podíl na základním kapitálu společností Revitrans, a.s. (1.7.2013 proběhla fúze společností SD Autodoprava a.s. a SD Rekultivace), SD - Kolejová doprava, a.s., PRODECO, a.s.

Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. je klíčovou institucí pro aplikovaný výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková účast umožňuje Severočeským dolům podílet se na řízení a kontrole činnosti ústavu.

Dceřiné společnosti

PRODECO, a.s. logotypProdeco

Revitrans, a.s.

logotypRevitrans
SD - Kolejová doprava, a.s. logotypSDKD


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director