Hluk

Zdrojem hluku v povrchových lomech je především provoz dálkové pasové dopravy a dále provoz velkostrojové techniky a doplňkové mechanizace. Pro šíření hluku je rozhodující vzdálenost zdroje a tvar terénu.

V městě Ledvice jsou rozšiřovány protihlukové stěny, stěna u skládky mouru a stěna u kolejiště Úpravny uhlí Ledvice. Pro zjišťování hladin hluku je prováděn jeho monitoring ve všech dotčených obcích. Měření provádí nezávislá akreditovaná laboratoř a výsledky jsou v měsíčních intervalech obcím předávány. V obcích je hladina hluku ovlivňována také provozem automobilové a železniční dopravy, spojené s odbytem uhlí.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director