Integrovaná prevence

Proces integrované prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) byl implementován do právního řádu České republiky 1. 1. 2003. Klade si za cíl celkové zlepšení kvality životního prostředí a dosažení vyššího stupně ochrany životního prostředí jako celku. Prevence znečištění sleduje minimalizaci vlivů na životní prostředí, zamezení přenosu znečištění a podporu environmentálních přístupů v řízení podniků.

Účinný pomocník při snižování prašnosti v DB

Během celého loňského roku byla výkonnou posilou přispívající k čistšímu pracovnímu prostředí zaměstnanců Provozu lom cisterna na podvozku kloubového dumperu Caterpillar 730. Díky obrovskému objemu a širokému záběru trysek zkrápěla v nepřetržitém provoze nezpevněné šachetní komunikace a podstatným způsobem tak snižovala prašnost vznikající při těžbě.

Ochrana ovzduší je součástí dlouhodobé strategie Severočeských dolů. K opatřením eliminujícím prašnost patří vysazovaní protiprašných pásů, rychlé osévání ploch uvolněných důlními provozy pro následnou rekultivaci a zkrápění přesypů pásových dopravníků vodní mlhou. Zvláštní péče při snižování prašnosti je věnována skládkám uhlí a uhelného mouru nebo úpravárenským provozům.

O zkrápění dopravních komunikací v důlních provozech se v DB stará pět cisteren na podvozcích nákladních tater s objemem nádrže zhruba 8 tis. litrů. Do boje proti prachu se zapojila také nová výkonná cisterna Caterpillar s kapacitou nádrže 22 tis. litrů a šesti možnostmi nastavení směru a intenzity kropení z trysek. „Samozřejmostí je klimatizovaná kabina, z níž je vynikající výhled. O pohodlí se stará pneumaticky odpružené sedadlo. Díky pohonu všech kol a motoru s výkonem 239 kW projedeme za každého počasí jakýkoliv terén,“ hrdě konstatuje řidič František Engler. Cisterna Caterpillar má také vodní dělo pro zmáhání zápar. Nová cisterna se osvědčila, a proto by se měla letos v DB objevit další s obdobně velkým objemem nádrže.

Kromě cest se v lomu Bílina zkrápí také 16 přesypů pásových dopravníků vedoucích z lomu do úpravny uhlí, další 4 přesypy začnou zkrápět po skončení zimního období. Navíc zde připravují zkušebně osadit zkrápěcím zařízením i rýpadlo. Vodní mlha by zde snižovala prašnost na všech přesypech včetně kolesa.


Integrovaná prevenceSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director