Ochrana fauny a flory

Na základě biologického hodnocení předpolí dolů a výsypek je naší povinností před postupem dolu zajistit transfer chráněných živočichů a rostlin v příhodném období tak, aby nedocházelo k jejich ohrožení. V praxi to znamená, že například v jarních měsících jsou z vodních nádrží odchytáváni obojživelníci, kteří jsou vázáni na tyto vodní plochy a jsou převáženi na nově vytvořené vodní plochy v rekultivacích. Tyto práce zajišťuje Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s litvínovskou Scholou humanitas.

Při výskytu chráněných druhů rostlin je postupováno obdobně s tím, že nová stanoviště převážených druhů rostlin jsou vybrána pracovníky orgánů ochrany přírody a povinností naší společnosti je zajistit přiměřenou pěstební péči o přesazené rostliny v novém stanovišti. Kácení stromů a odstraňování keřů je zásadně prováděno mimo dobu hnízdění veškerého ptactva. Každoročně je území jednotlivých dolů monitorováno za účelem biologického a zejména ornitologického hodnocení.


Ochrana fauny a floryOchrana fauny a floryOchrana fauny a floryOchrana fauny a floryOchrana fauny a floryOchrana fauny a flory


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director