Ochrana vod

Úprava vod se provádí v čistírnách vod; zvolená technologie čištění je závislá na druhu upravovaných vod. Modernizace čistírny důlních vod DNT umožnila zvýšení výkonu z původních 40 l/s na 80 l/s a nainstalováním odmanganovacích filtrů bylo zajištěno odstranění manganu.
Dále byla provedena úprava vyrovnávací nádrže surových důlních vod umožňující čistění nádrže od sedimentů za provozu. Byla také rekonstruována a modernizována čistírna odpadních vod v Tušimicích.

V Dolech Bílina byla realizována centralizace vypouštění důlních vod (Úpravna důlních vod Emerán), které zůstane v provozu až do ukončení důlní činnosti Dolů Bílina. Kvalita a množství vypouštěných vod je systematicky kontrolována akreditovanými laboratořemi Severočeských dolů a.s. Výsledky potvrzují dodržování podmínek stanovených v rozhodnutích příslušných vodoprávních orgánů.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director