Občané Mariánských Radčic a Braňan se zapojili do akce Ukliďme Česko


Stovka dobrovolníků z obcí Mariánské Radčice a Braňany, kterým není lhostejný stav přírody, v sobotu 13. dubna sesbírala v okolí celkem 27 tun odpadu. Mimořádně úspěšná úklidová akce byla součástí smysluplného projektu Ukliďme Česko zaměřeného nejen na sběr odpadu a likvidaci černých skládek, ale také na výchovný aspekt upozorňující na dopady ničení životního prostředí.

„Důkladný úklid obce a sběr odpadů v jejím okolí jsme u nás ve spolupráci se Severočeskými doly pořádali letos už podruhé. Opět nás potěšil vysoký počet našich občanů, kteří se do úklidu pustili ve svém volném čase. A jaká bylo letošní bilance sběru odpadu? Celkem 65 dobrovolníků všech věkových kategorií očistilo obec a její okolí od více než 3 tun nejrůznějšího odpadu. Převažovaly pet lahve a pneumatiky. Všem patří velké poděkování,“ zhodnotil letošní úklidovou akci starosta Mariánských Radčic Jaroslav Sikora. Nežádoucí odpady se sbíraly také v sousedních Braňanech, kde 36 zdatných dobrovolníků nashromáždilo neuvěřitelných 24 tun odpadu, z nichž jádro tvořily četné černé skládky v okolí obce. Součástí akce Ukliďme Česko byl také kulturní program v Mariánských Radčicích, kde byli vyhlášeni nejlepší sběrači. Příjemné odpoledne plné soutěží pro dětí zakončilo vystoupení zpěváka Pavla Callty.Občané Mariánských Radčic a Braňan se zapojili do akce Ukliďme Česko


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director