Ptačí budky pro zámecký park v Klášterci nad Ohří


Smysluplný ornitologický projekt Severočeských dolů a České zemědělské univerzity v Praze pro podporu hnízdění ptáků v Ústeckém kraji se rozšířil o klášterecký zámecký park, kde byly v předjaří naistalovány nové hnízdící budky.

Zámecký park v Klášterci nad Ohří

Současnou podobu má park už od poloviny 19. století, kdy v sousedství zámku nahradil původní barokní zahradu. Na ploše 10 hektarů tvoří zhruba 900 stromů a více než tisíc keřových skupin zelenou oázu nad řekou Ohří. Skladba je velmi pestrá – zvláštní druhy buků, javorů, nebo 250 let starý dub. Kvůli svému stáří prošel park revitalizací, kdy část původních starých stromů nahradila nová výsadba. Právě mladé stromy neumožňují ptactvu zatím optimální možnosti ke hnízdění. Město se proto zapojilo do ornitologického projektu Severočeských dolů, které poskytly hnízdící budky určené k vyvěšení v zámeckém parku. Budky byly pod dohledem místního dendrologa Františka Kroupy instalovány na počátku února. Jejich obsazenost budou sledovat mimo jiné také studenti zdejšího gymnázia, kteří se tak seznámí s nejrůznějšími ptačími druhy v jejich přirozeném prostředí. Jak úspěšná bude podpora hnízdění v kláštereckém zámeckém parku se mohou přesvědčit také návštěvníci, kteří absolvují komentovanou prohlídku pořádanou informačním turistickým centrem.

Program ochrany ptactva

Od roku 1995 provádějí Severočeské doly se specialisty z České zemědělské univerzity na obou svých těžebních lokalitách - Dolech Bílina a Dolech Nástup Tušimice – ornitologický průzkum. V mladé rekultivované krajině, kde chybí tzv. doupné stromy vhodné ke hnízdění, postupně instalovaly již 400 ptačích budek, jejichž průměrná obsazenost dosahuje 90 %. K nejčastějším obyvatelům patří sýkory, vrabci a krutihlavové. Průzkum prokázal, že na rekultivované výsypky se vrací okroužkované páry chráněného slavíka modráčka, který prakticky v celé republice přestal hnízdit. Díky podpoře hnízdění a pestré rekultivační skladbě se výskyt slavíka modráčka rozšiřoval a dnes tvoří v celé hnědouhelné pánvi poměrně početnou populaci.Ptačí budky pro zámecký park v Klášterci nad OhříPtačí budky pro zámecký park v Klášterci nad Ohří


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director