V Klášterci nad Ohří pokračuje podpora hnízdění ptáků


Ornitologický projekt Severočeských dolů a České zemědělské univerzity pro podporu hnízdění ptáků v Ústeckém kraji se vloni rozšířil o lokalitu zámeckého parku v Klášterci nad Ohří, kdy zde byly mladé stromy osazeny hnízdící mi budkami. Protože jejich obsazenost dosáhla 90 %, rozhodlo se město ve spolupráci se Severočeskými doly rozšířit počet budek. Ty byly v parku vyvěšeny na počátku února 2020.

Sýkory, brhlíci a rehci – právě tihle zpěvní ptáci se stali prvními obyvateli deseti hnízdících budek, které byly v zámeckém parku vyvěšeny v loňském roce. Pozoruhodný je fakt, že obsazenost budek dosáhla téměř 90 %. Na podzim byly tyto pro menší zpěvné ptactvo speciálně určené budky vyčištěny a zkontrolovány tak, aby nemohly být poškozeny od větších ptáků - predátorů, kteří se rádi dobývají na vejce a mláďata v hnízdních budkách. Smysluplná akce, která vrací ptactvo do nedávno revitalizovaného parku, kdy část původních stromů byla nahrazena novu výsadbou. Právě nové stromy neumožňují ptactvu optimální hnízdění. Proto se představitelé města Klášterec nad Ohří zapojili do ornitologického projektu Severočeských dolů, který poskytl celkem 20 hnízdících budek určených k vyvěšení v zámeckém parku. „Po dohodě s městským úřadem jsme letos na počátku února rádi využili daru Severočeských dolů a vyvěsili dalších 10 budek v západní části parku. Tím se jejich celkový počet zvýšil na dvacet. Všechny slouží k zvyšování možností zahnízdění zpěvných ptáků v našem parku. Na rozloze 10 hektarů tady mohou návštěvníci obdivovat na 900 stromů a více než tisícovku keřových skupin, které dohromady tvoří zelenou oázu nad řekou Ohří,“ uvedl průvodce místním parkem František Kroupa.

Severočeské doly se systematicky věnují ochraně obojživelníků a ptactva. Už od roku 1995 se datuje spolupráce se specialisty České zemědělské univerzity v Praze. Z předpolí budoucího postupu uhelného lomu jsou v dostatečném předstihu přemisťováni do nových domovů v již rekultivované krajině bývalých výsypek obojživelníci, ale i sladkovodní mlži. Pozoruhodnými výsledky se může pochlubit také ornitologický průzkum v mladé rekultivované krajině Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice, který potvrdil například hojný výskyt vzácné břehule říční či bělořita šedého. V rekultivovaných územích bylo naistalováno téměř 400 ptačích budek, jejichž průměrná obsazenost dosahuje 90 %. K jejich nejčastějším obyvatelům patří sýkory, vrabci a krutihlavové. Od konce 90. let se na rekultivované výsypky pravidelně vrací okroužkované páry krásného slavíka modráčka, který jinak prakticky v celé republice přestal hnízdit. Postupně se na rekultivovaných plochách zabydlel a dnes tvoří v celé hnědouhelné pánvi poměrně početnou populaci.

 V Klášterci nad Ohří pokračuje podpora hnízdění ptákůV Klášterci nad Ohří pokračuje podpora hnízdění ptákůV Klášterci nad Ohří pokračuje podpora hnízdění ptákůV Klášterci nad Ohří pokračuje podpora hnízdění ptákůV Klášterci nad Ohří pokračuje podpora hnízdění ptáků


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director