Veřejná zakázka s názvem ,"Zajištění stravování zaměstnanců společnosti Severočeské doly a.s."


Dobrý den,
tímto si vás dovolujeme informovat, že byla dne 08.02.2018 uveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-317558074-19659214/ZadavaciDokumentace-317558074-19659214/

veřejná zakázka s názvem ,,Zajištění stravování zaměstnanců společnosti Severočeské doly a.s.", kde je též umístěno znění zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání žádostí o účast vč. prokázání kvalifikace je stanovena do 15.03.2018 do 10 hod.Veřejná zakázka s názvem ,"Zajištění stravování zaměstnanců společnosti Severočeské doly a.s."


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director