Aktivita STOP PRACH

Projekt STOP PRACH je společnou aktivitou obcí a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů, která vznikla v roce 2009. Tento projekt je zaměřen na pořádání odborných konferencí prezentujících řešení problému znečištění ovzduší prachovými částicemi v okolí Dolu Bílina. Dílčí cíle iniciativy STOP PRACH lze shrnout takto:

  • informovat zastupitele a obyvatele okolních měst a obcí o problematice znečištění ovzduší částicemi
  • dohlížet na realizaci protiprašných opatření společnosti Severočeské doly na Dole Bílina
  • formou akčních plánů jako doplněk k protiprašným opatřením SD identifikovat v jednotlivých sídlech proveditelná a nákladově efektivní opatření ke snížení úrovně znečištění ovzduší.

Nedílnou součástí iniciativy STOP PRACH je Protiprašný projekt pro Důl Bílina. Jedná se o komplexní soubor investičních a provozních opatření zaměřených na snížení prašnosti z provozu lomu.


Aktivita STOP PRACHAktivita STOP PRACHAktivita STOP PRACHAktivita STOP PRACH


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director