Efektivní a bezpečná těžba

V souladu s vizí naší mateřské společnosti ČEZ sledující co možná nejlepší a nejefektivnější provozování tradiční energetiky byla ve skupině Severočeské doly vytvořena strategie Efektivní a bezpečná těžba.

Efektivní a bezpečná těžba znamená zajištění spolehlivých dodávek pro elektrárny ČEZ i pro ostatní zákazníky při minimalizaci výdajů v rámci bezpečné těžby, uplatnění optimalizace investic v procesním řízení za pomoci nových přístupů jako je Gate system, metodologie Design-to-Cost a doporučení Technicko-investiční komise. Zároveň se Severočeské doly maximálně soustředí na efektivní využití ekonomicky vytěžitelných zásob uhlí a zefektivnění rozhraní mezi těžbou a elektrárnami.

Ruku v ruce s dosažením dobrých ekonomických výsledků věnujeme mimořádnou pozornost bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Prevence vzniku pracovních úrazů je ve skupině Severočeské doly chápána jako nedílná součást hornické činnosti. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví se nám daří dosahovat stále více lepších výsledků. Důkazem toho, že je tato strategie správná jsou získaná ocenění, udělená Českým báňským úřadem za bezpečnost práce v hornictví – Zlatý Permon.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director