Etický kodex Skupiny ČEZ

Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých subjektů společnosti a nastavit tak jednoznačné zásady.

Etický kodex existuje ve Skupině ČEZ ve verzi tzv. Desatera, tedy souhrn nejdůležitějších zásad. Desatero je rozdělena do deseti hlavních oblastí:

1. Obecné zásady

2. Akcionáři

3. Zákazníci

4. Zaměstnanci

5. Dodavatelé

6. Veřejná správa a ostatní instituce

7. Média

8. Charitativní dary, sponzoring

9. Compliance

10. Ochrana dobrého jména

Etický kodex Skupiny ČEZ ke stažení

Etický kodex Skupiny ČEZ ve verzi Desatero (v češtině/CZ version) – PDF, 1077 kBSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director