Kraj s lepší vyhlídkou

Severočeské doly příkladně rekultivují krajinu a odpovědně jí vrací přírodě a lidem k užitku. Mnohotvárná a malebná krajina Ústeckého kraje má pod svým povrchem velké bohatství - hnědé uhlí. Krajina je nabita energií, která dnes slouží celé naší republice.

Užitek z této energie patří i lidem, kteří zde žijí. Severočeská hnědouhelná pánev se postupně mění a Severočeské doly pomáhají proměně Ústeckého kraje, kraje s lepší vyhlídkou, v němž se žije dobře lidem, zvířatům i rostlinám.


Kraj s lepší vyhlídkouKraj s lepší vyhlídkou


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director