Ochrana před hlukem

Zdrojem hluku na obou povrchových dolech společnosti Severočeské doly je především provoz velkostrojové techniky – rýpadel a zakladačů, dálkové pásové dopravy a doplňkových mechanismů, například buldozérů.

Pravidelně provádíme monitoring hluku ve všech obytných aglomeracích v blízkosti důlních provozů. Protokoly z měření jsou zasílány všem starostům dotčených obcí.

Stejně v případě prašnosti se podle naměřených hodnot přijímají nápravná opatření; většinou se jedná o budování zemních protihlukových bariér či valů a o výsadbu vzrostlých stromů do souvislých pásů.

V důlních provozech byly zakryty motory poháněcích stanic a pravidelně jsou měněny hlučné válečky tak, aby se dosáhlo tiššího chodu nepřetržitě pracující pásové dopravy uhlí i skrývkového nadloží.


Ochrana před hlukemOchrana před hlukemOchrana před hlukem


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director