Pomáháme

Dobrovolná pomoc je jedním z hlavních projevů společensky odpovědného chování firem. Severočeské doly takovou firmou nepochybně jsou. "Pomáháme" a podporujeme tak řadu nejrůznějších činností.

Naše pomoc přichází formou finančního daru nebo formou reklamního partnerství. Cílem je ukázat veřejnosti, že prioritou Severočeských dolů je Ústecký kraj a obce v bezprostředním okolí dolů. Dárcovská činnost je rozdělena do šesti směrů. Kromě konkrétních oblastí jako je například zdravotnictví, sport, kultura nebo věda se rozdělují nemalé finanční prostředky na krajské a obecní úrovni.

V roce 2015 darovala společnost v součtu téměř 50 mil. Kč. I to svědčí o společensky odpovědném přístupu společnosti Severočeské doly z hlediska pozitivních dopadů na místní a regionální komunity.

Struktura darů v roce 2015 (v tis. Kč)

tis. Kč Celkem
Krajská samospráva 25 000
Obce - infrastruktura 17 420
Zdravotnictví, sociální služby, charita 81
Sport, volnočasové aktivity 643
Kultura a životní prostředí 4 795
Věda, školství a mládež 1 455
Celkem 49 394

 


PomáhámePomáhámePomáhámePomáhámePomáhámePomáhámePomáháme


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director