Lidské zdroje

Úkolem zaměstnanecké politiky společnosti je optimalizovat počet zaměstnanců, stabilizovat základní kádr kvalifikovaných pracovníků, zajistit jejich odborný růst, solidní mzdové a sociální podmínky.

Našim zaměstnancům nabízíme

  • tarifní a mzdový nárůst odpovídající hospodářským výsledkům
  • kvalitní stravování zajištěné pro všechny zaměstnance ve všech směnách
  • zdravotní preventivní péči
  • ze sociálního fondu podporované možnosti kulturního, sportovního a rekreačního vyžití
  • příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění
  • pracovněprávní ochranu a jistotu
  • nadstandardní spoluúčast odborů při řešení otázek dotýkajících se zaměstnanců

Významnou roli hrají při naplňování pracovních, mzdových a sociálních podmínek zaměstnanců odborové organizace. Ke stabilizovaným poměrům v naší společnosti přispívá mimo jiné vzájemný respekt mezi odborovými organizacemi a vedením společnosti.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director