Sociální politika

Sociální program je zaměřen především do oblasti závodního stravování, penzijního připojištění, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vzdělávání.

V souladu s kolektivní smlouvou a vnitřními pravidly je tvořen sociální fond. Prostředky sociálního fondu jsou čerpány zejména na podporu rekreačních, kulturních a sportovních akcí a za účelem podpory zdraví zaměstnanců.

 

 

socilani-politikaSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director