Jak napsat motivační dopis

Motivační dopis by měl být součástí Vašeho životopisu, ať už jej posíláte poštou či elektronicky. Měl by být čitelný (pokud jej nemůžete napsat na počítači či psacím stroji), jasný a srozumitelný, přiměřeně dlouhý.

Umožňuje Vám říci o sobě něco více než jste uvedli ve svém životopisu, máte možnost zaujmout svým zajímavým sdělením; snažte se ale vyvarovat psaní „dlouhých románů“, zaměstnavatele čekají ještě dva listy Vašeho životopisu.

Motivační dopis bývá obvykle členěn do třech odstavců:

První odstavec by měl začínat zdvořilým oslovením „Vážená paní (pane)“ nebo oslovením společnosti, pokud neznáte jméno konkrétní osoby, která se bude Vaším životopisem zabývat.
Následně pak vysvětlíte proč jste se osobu/společnost rozhodli oslovit, zda reagujete na inzerát, předešlou schůzku nebo na doporučení jiné osoby. Pokud odpovídáte na konkrétní inzerovanou pozici, doporučujeme Vám uvést též název periodika, ve kterém byl inzerát otištěn (možná je inzerce v několika periodikách souběžně) a o jakou pracovní pozici se zajímáte. Pokud byla v inzerátu uvedena značka, příp. číselný kód, nezapomeňte jej uvést.

Ve druhém odstavci můžete popsat, čím byste mohli být zaměstnavateli na základě svého dosaženého vzdělání a profesních zkušeností užiteční. Proč zrovna Vy jste tím nevhodnějším kandidátem pro obsazovanou pracovní pozici.

Třetí odstavec by měl obsahovat žádost o případnou schůzku nebo spolupráci. Dopis bývá obvykle ukončen zdvořilou formou a poděkováním. K Vašemu podpisu doporučujeme připojit Vaše jméno, adresu a kontakt (pokud jste tak již neučinili v úvodu).

Motivační dopis by měl být odeslán konkrétní osobě, která je uvedena jako osoba kontaktní, příp. se obsazováním volných pozic obvykle zabývá. V případě, že nereagujete na konkrétní pracovní nabídku, ale zasíláte svůj životopis náhodně, uveďte alespoň útvar personálního ředitele SD a.s. – oddělení personálně mzdové.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director