Jak napsat životopis

Životopis je prvním krokem na cestě za získáním pracovní pozice, kterou jste se rozhodli získat. Dobře napsaný životopis může být Vaší „vstupenkou“ k osobnímu pohovoru či výběrovému řízení, neboť ne každý list papíru, zachycující Vaše osobní data, o Vás zaměstnavateli vypoví potřebné informace.

Jak začít?
Než začnete psát svůj životopis, rozmyslete si nejdůležitější etapy Vašeho profesního života, připravte si koncept. Data se snažte uspořádat chronologicky, tj. od minulosti směrem k současnosti.
Dbejte na úpravu a stylizaci Vašeho životopisu, v první fázi výběrového řízení je forma Vašich sdělení neméně důležitá jako jejich obsah a Váš životopis v porovnání s ostatními může buď vyniknout nebo propadnout.
Snažte se zdůraznit své přednosti a minimalizovat slabiny; chybou by ale bylo lhát o věcech, se kterými nejste v průběhu Vašeho života spokojeni.
Výhodou může být rada někoho nestranného, pokud mu svůj životopis dáte přečíst; případně můžete společně odstranit nedostatky, které jste předtím přehlédli.

Obsah životopisu

Připravili jsme pro Vás osvědčený a praxí ověřený výčet kapitol, jež by ve Vašem životopise neměly chybět:

 • osobní údaje
  jméno a příjmení, datum narození (je na Vašem uvážení, zda uvedete tento citlivý údaj), adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt (mobilní telefon, pevná linka), e-mail
  vzdělání
 • v životopise by mělo být uvedeno Vaše vzdělání, které následovalo po dokončení základní školy
 • délku a typ vzdělávání uvádějte od současnosti do minulosti, s uvedením časového rozmezí, názvu školy a studijního oboru
 • zapomenout byste neměli ani na krátkodobé kurzy a semináře

praxe

 • přehled praxe uvádějte, stejně jako vzdělání, sestupně – jako první tedy napište Vaše současné, popřípadě poslední zaměstnání
 • ve Vašem přehledu byste neměli zapomenout uvést časové rozmezí Vašeho působení na jednotlivých místech, název firmy, obor činnosti, název pozice a stručný popis náplně Vaší práce

znalosti a dovednosti

 • jazykové znalosti (včetně úrovně znalosti jednotlivých jazyků)
 • znalost práce na PC (uvedení znalosti konkrétních programů a úrovně jejich zvládnutí)
 • řidičský průkaz (skupina či podskupina)
 • další znalosti a dovednosti související s Vaší praxí

reference

 • jednoznačně nejsou povinným údajem Vašeho životopisu, pokud se však rozhodnete je uvést, může to o Vás vypovědět, že jste z minulého zaměstnání odešli s čistým štítem
 • před uvedením jména osob(y) a kontaktu na ní (ně), se nezapomeňte ujistit, zda s tím souhlasí

Na co byste opravdu neměli zapomenout?
Pokud jste se rozhodli použít svůj již dříve vytvořený životopis, nezapomínejte na aktualizaci všech uvedených údajů, případně doplnění údajů nových.
Ale hlavně: životopis by se neměl stát Vaším slohovým cvičením! Za optimální bývá personalisty považován strukturovaný životopis psaný na PC, v rozsahu maximálně 2 stran formátu A4.

Na úplném konci Vašeho životopisu by samozřejmě neměl chybět Váš vlastnoruční podpis a aktuální datum.  Severočeské doly a.s.

  Boženy Němcové 5359
  430 01 Chomutov
  Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
  Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
  Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
  Zaměstnanecký portál: SD Portál
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
  Czech version | English version Contact director