Výběrová řízení

 

SD-Kolejová doprava,a.s.

vyhlašuje výběrové řízení na plnění zakázky s názvem :

„Přeprava paliva do teplárny Energotrans“

Předmětem zakázky je kompletní zajištění dopravy a vykládky paliva v ucelených vlacích tvořených plošinovými podvozkovými vozy speciálního typu, včetně nástavbových kontejnerů z nakládacích míst Severočeských dolů Bílina a Tušimice a z žst. Počerady na vlečku Elektrárna Mělník a výstavba a pronájem zařízení pro vykládku vozů a pasového dopravníku z vykládacího místa do systému pasové dopravy paliva teplárny Energotrans.

Zadavatel požaduje, aby vykládací místo a návazný pasový dopravník vybudoval dodavatel a po dobu plnění předmětu je poskytl zadavateli, který bude zajišťovat jeho obsluhu.

Předpokládaná doba trvání zakázky je minimálně 10 let.

Zadavatel požaduje realizovat přepravu vozy s únosností na nápravu 22,5 tun/traťová třída D a s unifikovaným uchycením pro ISO kontejnery (Sgns, Sggrrs, Sgmmns)

Zájemci o poskytnutí výše uvedené zakázky na přepravu a vykládku mohou projevit svůj zájem spolu s uvedením základních identifikačních údajů a kontaktů na mailovou adresu

nabidky.sluzby@cez.cz do 20.11.2018Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Zaměstnanecký portál: SD Portál
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.
Czech version | English version Contact director